top of page

Bildiri Gönderimi

  • Kongre ÖZET BİLDİRİ  ŞABLONU' na  göre hazırlayacağınız Türkçe ve İngilizce ÖZETiniz (Kaynakçaya gerek yoktur) en az 200 en çok 750 kelime olmalıdır. Şablonu kullanmadan ve kelime sayısına uyulmadan hazırlanan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Bildiri kitabında İngilizce olarak basılması istenen çalışmalarda Türkçe başlık ve özet eklenmemelidir. 

  • Bildirilerin hatasız bir şekilde basılabilmesi için  özenle hazırlanarak gönderilmelidir. Çünkü hakem önerilerinde yapılacaklar hariç olmak üzere bildirilerde sonradan herhangi bir düzenlemeye izin verilmeyecektir. 

 

  • Yazarın özet ya da tam metin basılma isteğine göre bildirisini göndermesi gereklidir. Özet gönderenler için sonradan tam metin kabulü yapılmayacaktır. 

  • Tam metin göndermek isteyen katılımcılar ise TAM metin bildiri şablonuna göre en fazla 15 sayfa olacak şekilde bildirilerini göndermeleri gereklidir.

  • Şablona göre hazırladığınız bildirinizi en geç 26 MAYIS 2024 tarihine kadar doc/word formatında igscong24@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

  

  • Bildirilerinizi gönderirken e- mail içerisinde çalışmanızın hangi alanda olduğunu belirtiniz. 

 

ETİK kurul raporu gerektiren çalışmalarda, çalışma içerisinde ETİK kurul belgesi alındı beyanı yapılması gereklidir.  

 

Tüm katılımcılar sempozyumumuza göndermiş oldukları çalışmalardan sorumlu ve yükümlüdür. Çalışmanın yazarları çalışmış oldukları bilim alanı ile ilgili etik kurul raporu ya da kurum izinlerinden sorumludur bu konuda sempozyumuz kurullarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Oluşabilecek etik, hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak çalışmayı tarafımıza gönderen yazar/yazarlara aittir. Sempozyumumuz bu tip olumsuzluklar karşısında sorumlu değildir ve tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar.  ​

Kongrede sunumu yapılan çalışmaların yer alacağı BİLDİRİ KİTABI 16 Haziran 2024 tarihine kadar pdf formatında kongre web sitesinde yayınlanacaktır.

 

Kongrede sunumu yapılan bildirilerin tüm yazarları için katılım belgesi (pdf formatında) düzenlenecektir.  

ÖZET Bildiri Şablonu

Microsoft-Word-Logo-700x394.png

TAM METİN Bildiri Şablonu

Microsoft-Word-Logo-700x394.png
bottom of page