top of page

Değerli Bilim İnsanları;


 14-17 Haziran 2023 tarihleri arasında 3. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`23) online sunumlu olarak düzenlenecektir. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, bilim insanlarını, akademik personeli, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör temsilcilerini ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

  • Fen Bilimleri

  • Sosyal Bilimler

  • Eğitim Bilimleri 

  • İktisadi ve İdari Bilimleri

  • Mühendislik 

  • Ziraat 

  • Uygulamalı Bilimler 

  • Mimarlık

  • Sağlık Bilimleri

  • Spor Bilimleri

 

alanlarında yapılan bilimsel ve lisansüstü çalışmaların sunulması ve tartışması için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır. Kongremize Türkçe veya İngilizce dillerindeki özet ya da tam metin çalışmalar gönderilebilir. (Tam metin bildiri zorunluluğu yoktur). Gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirmesinden geçecek ve yayınlanması uygun görülenleri sunumu yapıldıktan  sonra ISBN'li bildiri kitapçığında pdf olarak yayınlanacaktır.

Not: Kongremiz güncel doçentlik kriterlerine uygundur.   

bottom of page